CMAS logo

MBSZ logo

Béka Búváriskola logo

divecenter.hu

CMAS 3*

Szeretnéd te vezetni a merüléseket? Úgy érzed, felelősséget tudsz vállalni másokért és jobban tudnád csinálni, mint mások? Szeretnéd elmélyíteni elméleti tudásod, fejleszteni merülési technikádat?

Merülésvezetői tanfolyam

„Az a teljesen kiképzett, tapasztalt, felelősségteljes búvár, aki alkalmas felelősen irányítani más, bármilyen fokozatú búvárokat nyílt vízben, valamint képes arra, hogy baleset esetén a mentést megszervezze.”

Bővebben megismered a nemzetközi, és hazai búvártörténelmet. Részletesen megismerkedsz a légzőkészülék részeivel, működésével, karbantartásával, a búvár műszereivel és azok használatával.

Megtanulod a dekompressziós mélymerülések tervezését, megismered az ezzel kapcsolatos fizikai és fiziológiai hatásokat, meg tanulsz odafigyelni társaidra és segíteni a felszereléssel és merüléssel kapcsolatos hibák megoldásában. Megtanulod a Deco 92 dekompressziós táblázat használatát.

Fejleszted az ön és társmentési, ismereteid, megtanulod az elsősegélynyújtást és újraélesztést. Megismerkedsz a veszélyes tengeri élőlényekkel, megtanulod, hogyan kerülheted el a sérüléseket. Megtanulod a víz alatti tájékozódás ismereteit. Megismerkedsz a változó körülmények közti és a fokozott körültekintést igénylő merülésekkel.

Végül, de nem utolsó sorban ezen a tanfolyamon is tovább bővítheted a vízi környezet és élővilág védelmével kapcsolatos ismereteidet.

Uszodai körülmények között gyakorolod az ön és társmentési gyakorlatokat, tovább fejleszted mentési technikádat, megtanulod a dekóbója fellövésének fogásait.

Nyíltvízi gyakorlatok során gyakorolod a dekóbója fellövését, a víz alatti tájékozódást és tájolást, a társmentési technikákat, alkalmazod a DECO 92 dekompressziós táblázat szerinti merüléseket.

CMAS 3* igazolvány

Jelentkezési feltételek:

 • betöltött 16. életév
 • CMAS 2* (vagy ezzel egyenértékű) búvárminősítés
 • érvényes búvár orvosi igazolás
 • 50 nyíltvízi merülés, amelyből 20-nak 30 m mélységűnek kell lennie a minősítés megszerzéséig
 • tanfolyami díj befizetése
 • 2 db igazolványkép

Búvár orvosi igazolás:

www.baromedical.hu

Költségek

A tanfolyam díja: 135.600.-Ft./fő (bruttó)

Az összeg tartalmazza:

 • az elméleti oktatás díját
 • a gyakorlati oktatás díját
 • a felszerelés kölcsönzés és palack töltés díját
 • a tansegédletek költségeit (irattartó táska, tankönyv, jegyzetek, merülés nyilvántartó könyv)
 • a vizsga és regisztráció díját
 • a fényképes nemzetközi CMAS 3* búvárigazolvány és diploma díját

Az összeg nem tartalmazza:

 • hazai, nyíltvizi merülések esetén a tavi belépők árát
 • külföldi merülések költségeit (utazás, szállás, ellátás, merülési költségek, stb.)

Tanfolyam indul:

(1082 Budapest, Üllői út 82.)

2011.03.18. Vizsga: 2011.04.05.
2011.09.06. Vizsga: 2011.10.04.

A gyakorlati vizsga helye: az egyesület által szervezett hazai, vagy tengeri túrákon (az oktatóval történt egyeztetés szerint)

A tanulónak az előzetes egyeztetett órarend szerinti foglalkozásokon részt kell vennie! Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud megjelenni, pótfoglalkozást biztosítunk részére. A sikeres elméleti vizsga után 6 hónapon belül a gyakorlati vizsgát is teljesíteni kell. Ellenkező esetben az elméleti vizsga érvényét veszti!

Pótfoglalkozások díja:

Elméleti foglalkozás: 4000.- Ft./alkalom.
Uszodai gyakorlás: 5000.- Ft./alkalom.
Nyíltvízi gyakorlás: 6000.- Ft./alkalom.